Nederlands Jeugdinstituut

Operationeel Directeur

De Raad van Toezicht van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft drs. Silvie Janssen aangesteld in de nieuwe functie van operationeel directeur.
 
Mevrouw Janssen is afkomstig van Movisie waar zij als programmamanager Huiselijk en Seksueel Geweld werkzaam was. De functie van operationeel directeur is een nieuwe functie, voor een periode van drie jaar. De operationeel directeur is met name verantwoordelijk voor de vertaling van de organisatiestrategie en -missie naar de organisatie zelf.
 
Een belangrijke opdracht is het structureren van processen, zodanig dat de werkwijzen transparant en eenduidig zijn met een sterke gerichtheid op resultaten en het doelmatig en beleidsmatig inzetten van reeds beschikbare informatie. Gelet op de managementervaring van Silvie Janssen in een kennisintensieve organisatie als Movisie verwachten bestuurder en Raad van Toezicht van het NJi dat zij de geschikte persoon is om de opdracht snel en goed uit te voeren. Terug.