noorderbreedte

bestuurder

Noorderbreedte krijgt een nieuwe bestuurder. Vanaf 1 juli 2020 wordt Martin Kirchner aangesteld. Een oude bekende, want Kirchner werkte eerder al een tijd bij Noorderbreedte. Dat gezamenlijke verleden, zijn jarenlange ervaring en kennis in de regio en het feit dat hij een verbindende bestuurder is, zijn redenen waarom voor hem is gekozen. Kirchner kijkt uit naar de (hernieuwde) samenwerking. Net als Noorderbreedte.

Unanieme steun
De aanstelling van Martin Kirchner kan rekenen op unanieme steun van de Raad van Commissarisen, het Managementteam, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad en de Centrale Cliëntenraad. Zij zien in hem allemaal ‘een ervaren en kundig bestuurder’ die heeft laten zien dat hij de strategische koers van Noorderbreedte, en de keuzes die daarin zijn gemaakt, verder kan borgen. Daarnaast noemen zij Martin Kirchner een echte verbinder die Noorderbreedte ook binnen de ouderenzorg in Fryslân steviger op de kaart kan zetten.


Martin Kirchner vanaf 1 juli de nieuwe bestuurder van Noorderbreedte
Per 1 juli
De Raad van Commissarissen benoemt Martin Kirchner per 1 juli officieel tot bestuurder. Martin Kirchner vervult daarmee de vacature die is ontstaan na het vertrek van Saskia van Opijnen die op 1 maart na 3,5 jaar Noorderbreedte verliet. Zij wilde graag het stokje overdragen omdat Noorderbreedte een nieuwe fase ingaat. Henri Janssen, die samen met Van Opijnen de Raad van Bestuur vormde, nam de leiding over in afwachting van een definitieve opvolger. Met de komst van de nieuwe bestuurder vertrekt Henri Janssen nu per 30 juni.

Over Martin Kirchner
Martin Kirchner is overigens geen onbekende voor Noorderbreedte. Hij begon in 1992 als parttime-directeur bij Nij Friema Hiem in Grou. Deze locatie fuseerde in 1996 samen met andere organisaties tot Noorderbreedte. Zijn laatste functie bij Noorderbreedte was directeur Ouderenzorg. In 2012 werd hij bestuurder bij de Baalderborg Groep (BBG), een organisatie voor ouderenzorg en voor mensen met een verstandelijke beperking in Ommen en omstreken. Martin Kirchner is Noorderbreedte altijd blijven volgen. Hij geeft aan graag weer onderdeel uit te willen maken van een organisatie die uitblinkt in kwaliteit en professionaliteit. Hij ziet veel talent dat hij nog beter wil gaan inzetten voor de cliënten.