Npuls

programmaregisseur

Gerdinand Bosch start per 16 mei als programmaregisseur bij Npuls. In zijn rol als programmaregisseur neemt Gerdinand de centrale plek in de programmaorganisatie en is hij verantwoordelijk voor het gaande houden van besluitvorming, het bewaken van de voortgang van het programma en het zichtbaar maken van de resultaten van Npuls.  

Gerdinand zal zich samen met het team van Npuls, de onderwijsinstellingen en stakeholders in het publieke en private domein inzetten de transformatie van het onderwijs te realiseren om de kwaliteit van het vervolgonderwijs te verbeteren, de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten én de digitale vaardigheden van docenten en lerenden te verbeteren.  

Ervaring in het veld 

Gerdinand brengt ruime ervaring met het aanjagen en begeleiden van verandering in onderwijsinstellingen mee. Hij werkte ruim 15 jaar bij Avans Hogeschool, waar hij de laatste vijf jaar CIO was. Hij zette stevige ambities neer en was verantwoordelijk voor de digitale transformatie van de hogeschool. Zo pleitte hij onder andere voor standaardisatie om het onderwijs flexibeler te maken en verregaande samenwerking in het onderwijs om onderscheidend te blijven. Ook was hij nauw betrokken bij het schrijven van de Nationaal Groeifondsaanvraag die uiteindelijk leidde tot Npuls.  

Ambities met Npuls 

Over zijn ambities met Npuls, vertelt Gerdinand: “Met Npuls heeft het onderwijs een unieke kans om meer grip te krijgen op digitalisering in al haar facetten. Ik zal de scherpte zoeken en hoop dat we met elkaar focus kunnen aanbrengen.” Daarbij vindt Gerdinand het duurzaam borgen van de impact van Npuls belangrijk: “Ik hoop dat we niet een eenmalige inspanning leveren, maar dat we een blijvende transformatie realiseren, zodat we collectief innoveren en als vervolgonderwijs op grote schaal van elkaar leren onder de knie krijgen.” 

In de onderwijspraktijk gaat het over wezenlijke zaken: “We willen laagdrempelige toegang voor lerenden tot onderwijs bij een andere instelling, hergebruik en uitwisseling van leermaterialen door docenten, kennisontwikkeling over het leer- en technologiedomein, slimme onderwijsondersteuning, verantwoord gebruik van data en algoritmen, en dat in een gezond ecosysteem samen met technologiepartners.”