Nuffic

Algemeen Directeur

De Raad van Toezicht van de Nuffic heeft de heer drs. Freddy Weima benoemd tot Algemeen Directeur van de Nuffic. Hij zal per 1 november in dienst treden.

De heer Weima (geb. 1971) is op dit moment manager van de unit Arbeidsmarkt van het CAOP, kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Vanuit die functie was hij onder meer werkzaam als directeur Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Tot 2007 werkte hij bij verschillende ministeries. Sinds 2011 is Weima co√∂rdinator van de KennisInnovatieAgenda (KIA, aanvankelijk een project van het InnovatiePlatform), dat de positie van de Nederlandse kenniseconomie in de wereld agendeert en monitort. Hij is tevens secretaris van de Stichting van het Onderwijs.

De stichting Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Een onafhankelijke non-profitorganisatie gevestigd in Den Haag, met als doel het bevorderen van de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Terug.