nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

lid raad van bestuur

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de heer Jan de Boer benoemd als lid van de raad van bestuur bij NWO. Hij wordt tevens de nieuwe voorzitter voor het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, met ingang van 1 september 2020.

De heer De Boer is hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Utrecht en heeft daarna als postdoc in de Verenigde Staten gewerkt. Na deze periode keert hij terug naar Nederland en sindsdien is hij werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was betrokken bij diverse brede onderzoeksinitiatieven zoals GRAPPA, Delta ITP en DIEP. De heer De Boer speelde tevens een rol bij de inrichting van het domein Exacte en Natuurwetenschappen en is na de transitie lid geworden van het betreffende domeinbestuur.

De heer De Boer zal de huidige domeinvoorzitter Niek Lopes Cardozo opvolgen na zijn terugtreden per 1 september. Eerder dit jaar zijn mevrouw Margot Weijnen en mevrouw Anita Hardon nieuw toegetreden tot de raad van bestuur.