Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Lid Raad van Toezicht

Met ingang van 15 januari is professor Melinda Mills toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Mevrouw Mills is hoogleraar Sociologie aan Nuffield College en hoofd van de vakgroep Sociologie aan Oxford University. Met haar onderzoek concentreert zij zich vooral op thema’s als genetische invloed op vruchtbaarheid, relaties, combinatie werk-familie, biodemografie en sociogenomics. Haar filosofie? “Take risk. Have fun. Failure is not an option.”

De van origine Canadese Melinda Mills studeerde sociologie aan de universiteit van Alberta in Canada. In 2000 promoveerde zij cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarna werkte ze bij de universiteit van Bielefeld (Duitsland) en de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2006 keerde ze terug naar Groningen als universitair hoofddocent bij de afdeling Sociologie, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG. Van 2003-2010 was zij redacteur van International Sociology. Vervolgens was zij van 2012 tot 2017 hoofdredacteur van European Sociological Review.

Mevrouw Mills is hoofdonderzoeker bij het project Sociogenome (ERC fonds). Van daaruit doet zij onderzoek naar de samenhang tussen voortplanting en de invloed van genen. Thema’s zijn bijvoorbeeld moederschap op latere leeftijd en de sociale en genetische invloed op vruchtbaarheid en familiegedrag.

De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken benoemen de leden van de Raad van Toezicht van NWO voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk. Terug.