Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Raad van toezicht

De heer ir. Roelof de Wijkerslooth de Weerdsteijn (voorzitter), mevrouw dr. Adriana Esmeijer, mevrouw prof.dr. Mirjam van Praag, de heer drs. Willem te Beest en de heer dr. Amandus Lundqvist worden per 1 maart 2017 leden van de nieuwe raad van toezicht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken hebben melding gemaakt van deze benoemingen in de ministerraad.
 
De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad ter zijde en geeft desgevraagd of uit eigen beweging advies over het beleid van de raad van bestuur. Dit advies heeft betrekking op de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan. Daarnaast zorgt de raad van toezicht voor het voordragen voor benoeming en ontslag van de leden van de raad van bestuur.
 
Het ministerie van OCW heeft de heer De Wijkerslooth, mevrouw Esmeijer, de heer
Te Beest en mevrouw Van Praag voorgedragen. De heer Lundqvist is voorgedragen door het ministerie van Economische Zaken. Na het onderbrengen van ZonMW bij NWO zal de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een zesde lid voordragen. Terug.