NWO

twee leden raad van bestuur

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft twee nieuwe leden benoemd in de raad van bestuur van NWO - de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Mevrouw Margot Weijnen wordt de nieuwe voorzitter voor het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen, met ingang van 1 maart 2020. Mevrouw Anita Hardon treedt per 1 juni aan als de nieuwe voorzitter van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen.
 
Prof. dr. ir. Margot Weijnen is hoogleraar Process & Energy Systems Engineering aan de TU Delft. Zij promoveerde ook aan de TU Delft en werkte onder meer bij Shell en bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Momenteel is zij lid van de Raad van Commissarissen van AkzoNobel Nederland en lid van de raad van toezicht van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). De laatstgenoemde functie zal zij in verband met onverenigbaarheid van functies neerleggen.
 
Prof. dr. Anita Hardon is hoogleraar Anthropology of Care and Health aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), de universiteit waar ze in 1990 ook promoveerde. Zij is onder meer vice-voorzitter van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNAW en lid van de raad van toezicht van de Rutgers Stichting. Verder is mevrouw Hardon voorzitter van de Steering and Advisory Group (STAG) van het Special program of research, development, and research training in Reproductive Health Program van onder andere UNICEF WHO en de WorldBank.