NWO

Voorzitter Raad van Bestuur

Prof. dr. Stan Gielen wordt per 1 januari 2017 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

NWO verandert op dit moment ingrijpend. De huidige negen gebieden waaruit NWO tot nu toe bestaat worden per 1 januari 2017 geclusterd tot vier domeinen en het aantal besturen binnen NWO wordt kleiner. Aan de top komt een nieuwe Raad van Bestuur die zal bestaan uit de voorzitter, een lid voor bedrijfsvoering en financiën en vier wetenschappelijk leden die tevens voorzitter worden van de domeinbesturen. Vanaf 1 september 2016 is prof. dr. Gielen als aanstaande bestuursvoorzitter betrokken bij de verdere invulling van deze organisatieverandering.

Prof. dr. Gielen (1952) is tot 1 september 2016 hoogleraar biofysica en decaan van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nationaal en internationaal is hij een vooraanstaand onderzoeker met een track record in multidisciplinaire samenwerking, van biologie en informatica tot cognitieve neurowetenschappen. Hij begeleidde meer dan 60 promovendi, beschikt over brede bestuurlijke ervaring en heeft zich tijdens zijn decanaat laten kennen als iemand die actief de verbinding zoekt. Prof. dr. Gielen was en is actief in uiteenlopende commissies en organisaties, was initiatiefnemer van de Foundation for Neural Networks en mede-oprichter van een spin off-bedrijf. Zijn verdere functies op nationaal niveau lopen uiteen van het directeurschap van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour tot het voorzitterschap van het bestuur van het samenwerkingsverband Nikhef en van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA). In internationaal verband participeerde Gielen onder andere in de Executive Board of the European Neural Networks Society en in de Life Science Working Group of the European Space Agency. In 2009 werd hij gekozen tot lid van de KNAW. Terug.