Ommelander Ziekenhuis Groningen

lid raad van bestuur

De heer Bas Wallis de Vries is per 1 januari 2020 benoemd als lid van de raad van bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. 
 
De heer Wallis de Vries zal zich volledig gaan richten op zijn functie lid raad van bestuur en stopt derhalve met ingang van 1 januari 2020 met zijn werkzaamheden als praktiserend chirurg.
 
De heer Wallis de Vries is van oorsprong chirurg (aandachtsgebied vaatchirurgie) en momenteel werkzaam als plaatsvervangend afdelingshoofd van de afdeling Heelkunde van het UMCG. Als chef de clinique is hij aldaar verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij heeft in het UMCG op verschillende wijze bijgedragen aan de medisch-inhoudelijke beleidsontwikkeling op tactisch en strategisch niveau.
 
De heer Henk Bakker, voorzitter raad van commissarissen Ommelander Ziekenhuis, is verheugd over deze benoeming: ‘Het Ommelander Ziekenhuis bereidt zich na de verhuizing voor op de volgende fase. Het nog sneller kunnen inspelen op veranderingen en samenwerken binnen en buiten de organisatie worden nog belangrijker. Met Bas Wallis de Vries als lid raad van bestuur krijgen we iemand die over ruime kennis en ervaring beschikt in de zorg en bekend is met de regio. Hij is op succesvolle wijze in staat gebleken de verbinding te leggen tussen zorgprofessionals, managers en bestuurders.’
 
De heer Wallis de Vries: ‘Het Ommelander Ziekenhuis is een prachtig modern ziekenhuis midden in het Groninger land. Het ziekenhuis biedt mij de kans om samen met de interne organisatie en alle partijen in de regio de gezondheid en kwaliteit van leven verder te bevorderen. De menselijke maat van het ziekenhuis spreekt mij aan. Het maakt dat patiënten zich er als mens gezien voelen en geloofwaardig kunnen ervaren dat de zorgtransitie in het teken staat van de gezondheid van de inwoners van de regio.’