Ommelander Ziekenhuisgroep

Voorzitter Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft per oktober 2011 Albert Koeleman benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG).  Koeleman is afgestudeerd in de Medische Fysica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde in 1992 op het onderwerp ‘Beat-to-beat analysis of electrical cardiac events’.
 
De heer Koeleman  is sinds 2007 werkzaam als plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. Voordat hij de overstap naar het ministerie maakte, was hij algemeen directeur bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Rijswijk. Eerder werkte hij onder andere bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) in Bilthoven en de Stichting Samenwerking Delftse Ziekenhuizen (SSDZ) in Delft.