Open Universiteit

Rector Magnificus

De Raad van Toezicht van de Open Universiteit heeft Anja Oskamp per 1 februari 2011 benoemd tot rector magnificus. Sinds 2005 was ze werkzaam als decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit.
 
Met Anja Oskamp krijgt de Open Universiteit een hoogleraar Juridisch Kennisbeheer en IT als nieuwe rector. Mevrouw Oskamp wordt met haar sterke academisch profiel in staat geacht om de positie van de Open Universiteit in het hoger onderwijs landschap in Nederland en daarbuiten verder te verstevigen. Terug.