Gelders Orkest / Orkest van het Oosten

directeur en voorzitter raad van toezicht

Met ingang van 1 september fuseren Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten en wordt de heer Jacco Post de nieuwe algemeen directeur van de fusieorganisatie. Op dezelfde datum treedt de heer Mark Boumans aan als voorzitter van de nieuw te vormen raad van toezicht.
 
De heer Post is bestuurskundige en kunsthistoricus. Momenteel is hij directeur-bestuurder van de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Daarvoor was hij bestuurder van Kaliber Kunstenschool en in eerdere werkkringen bekleedde hij directiefuncties bij rijksoverheid en provincie.

In zijn recente functies had hij te maken met post-fusie processen. Zijn ruime bestuurlijke ervaring en kennis van en affiniteit met de kunstensector maken dat de organisatie met de keuze voor de heer Post vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaat en verder kan werken aan de realisatie van de plannen die eerder werden goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Provincies Overijssel en Gelderland.

De heer Post: “Ik ben zeer gemotiveerd om samen met een groep topmusici en professionals de rijke traditie van beide orkesten voort te zetten en vorm te geven aan het nieuwe orkest.”
 

Voorzitter Raad van Toezicht

Met de fusie ontstaat één nieuw samengestelde raad van toezicht, die slechts ten dele zal bestaan uit huidige toezichthouders. De heer Mark Boumans wordt de nieuwe voorzitter van deze raad van toezicht. De heer Boumans is sinds 2017 burgemeester van de gemeente Doetinchem en vervulde daarvoor meerdere bestuurlijke posities, o.a. als (waarnemend) burgemeester van de gemeente Ommen en Haren en als Gedeputeerde van de provincie Groningen.

De heer Boumans: “Ik ben verheugd een bijdrage te kunnen leveren aan de zichtbaarheid en toekomst van de culturele (muzikale) topkwaliteit van Oost-Nederland.”
 
De raden van toezicht van zowel Het Gelders Orkest als het Orkest van het Oosten zijn ervan overtuigd dat met de benoeming van de heer Post en de heer Boumans verder gebouwd kan worden aan een toekomstbestendige symfonische voorziening voor Gelderland en Overijssel. 

Achtergrond

Eind 2016 kregen beide orkesten van het ministerie van OCW de opdracht vanaf september 2019 niet meer als twee afzonderlijke organisaties te functioneren, maar samen te komen tot één duurzame en hoogwaardige Symfonische Voorziening voor Landsdeel Oost.  Het ministerie van OCW en beide provincies omarmden het door de orkesten ingediende organisatieplan, waarin veel ruimte is voor educatie, participatie en talentontwikkeling in Overijssel en Gelderland. De orkestorganisatie bestaat uit één orkestformatie met twee standplaatsen: Musis Arnhem en Muziekcentrum Enschede. Concerten worden gegeven op diverse locaties in beide provincies.