Orpheus Theater & Congres

Directeur-bestuurder

De Raad van Commissarissen van Theater & Congres Orpheus gaan mevrouw Mirjam Barendregt voordragen als kandidaat voor de positie van directeur-bestuurder. De voordracht vindt plaats bij de aandeelhoudersvergadering van maandag 25 juni.
 
Uit het curriculum vitae en door de gevoerde gesprekken is de raad van commissarissen gebleken dat mevrouw Mirjam Barendregt in alle opzichten aan de profielschets voldoet. Met name de combinatie van het ondernemend opereren op het vlak van cultuur enerzijds en commercieel en zakelijk opereren op het vlak van evenementen anderzijds, sluit goed aan bij de tweeledige rol die zij bij Orpheus moet vervullen. Daarnaast is de combinatie van bedrijfsmatig functioneren en het omgaan met politiek-bestuurlijke stakeholders ruim in haar ervaring vertegenwoordigd. Tenslotte meent de raad van commissarissen dat de kandidaat inspirerend leiding kan geven aan het Orpheus team, met ruimte voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid door managers en andere medewerkers.
 
Mevrouw Mirjam Barendregt is momenteel algemeen directeur bij Stichting Grachtenfestival in Amsterdam. Het Grachtenfestival is het grootste klassieke muziekfestival van Nederland, dat zich bovendien richt op het bieden van een podium en platform voor jonge musici in klassieke muziek en jazz. Eerder was zij onder andere werkzaam bij VNU Exhibitions Europe en Facilicom. In Amersfoort was zij jarenlang gemeenteraadslid en ook wethouder Cultuur namens D66.
 
Naar verwachting zal zij voor aanvang van het nieuwe Theaterseizoen starten bij Theater & Congres Orpheus. Terug.