Open Universiteit

Voorzitter en Twee Leden Raad van Toezicht

Minister Bussemaker van Onderwijs heeft drie nieuwe leden voor de raad van toezicht van de Open Universiteit benoemd. Per 1 februari 2016 wordt de heer René Smit voorzitter van de raad van toezicht, mevrouw Vanessa Evers en mevrouw Ellen de Brabander zullen toetreden als lid.

De heer Smit is voorzitter van de raad van bestuur van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. De heer Smit is benoemd tot lid van de raad van toezicht met ingang van 1 december 2015 en vervult dan de vacature die is ontstaan door het vertrek van Peter Valks op die datum. Met ingang van 1 februari 2016 is hij benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. Hij is dan de opvolger van Annie Brouwer-Korf die dan terugtreedt na het verstrijken van haar tweede benoemingstermijn.

Mevrouw Evers is hoogleraar Human Media Interaction bij Universiteit Twente en wetenschappelijk directeur van het DesignLab van de UT. Mevrouw Evers is benoemd als lid van de raad van toezicht per 1 december 2015.

Mevrouw De Brabander is senior vice president bij Pepsico en geeft wereldwijd leiding aan R&D op het gebied van voeding. Mevrouw De Brabander is benoemd als lid van de raad van toezicht per 1 februari 2016 en volgt dan de heer René Smit op die vanaf die datum voorzitter is. Terug.