OVO Zaanstad

Lid College van Bestuur

Mevrouw Betty van Nieuwenhuizen is  per 1 oktober 2017 benoemd tot lid van het College van Bestuur van OVO Zaanstad. Zij zal zich binnen het College van Bestuur met name richten op onderwijs en onderwijskwaliteit. De heer Gerbrand de Lange is sinds 1 augustus j.l. lid van het College van Bestuur en per 1 juli 2017 benoemd als voorzitter.

De afgelopen jaren is mevrouw Van Nieuwenhuizen werkzaam geweest als directeur-bestuurder van Stichting Openbare Scholengemeenschap Reigersbos in Amsterdam. Daarnaast was zij als bestuurslid van de vereniging schoolbesturen Amsterdam VO, verantwoordelijk voor de procedure ‘overstap van primair naar voortgezet onderwijs’. Haar kennis van, en ervaring met onderwijs en onderwijsinnovatie in een complexe onderwijsomgeving passen uitstekend bij de ambities die OVO Zaanstad voor ogen heeft.

Mevrouw Van Nieuwenhuizen is ruim acht jaar geleden werkzaam geweest binnen OVO Zaanstad als adjunct-directeur bij Trias VMBO en daarvoor als docent Nederlands en coördinator bij het Bertrand Russell College. Terug.