Participatiebedrijf Zaanstad-Purmerend

Kwartiermaker/ beoogd directeur

De heer Remco Wijnia is benoemd als kwartiermaker/ beoogd directeur Participatiebedrijf. Per 1 mei 2017 zal hij van start gaan bij het nieuw op te richten Participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend.
 
Beide gemeenten hebben samen met vertegenwoordiging van BaanStede het selectieproces doorlopen, waarin zij zochten naar iemand die zowel vanuit ervaring als vanuit persoonlijkheid in staat is om een verbindende rol te spelen tussen de drie betrokken organisaties, die verschillen in cultuur en in wijze van organiseren. De heer Wijnia wordt verantwoordelijk voor de oprichting van het nieuwe gezamenlijke Participatiebedrijf dat per 1 januari 2018 operationeel is, en is de beoogde directeur voor dit bedrijf.
 
De heer Wijnia staat bekend als ondernemer en heeft een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en de menselijke maat, ook op de werkvloer. Hij heeft als directeur bij het SW-bedrijf in Zoetermeer en omstreken, ervaring opgedaan met het verbinden van verschillende partijen en het stimuleren van hun onderlinge versterking. Daarbij weet hij de brug te slaan tussen publieke en private partijen. Tevens is de heer Wijnia bestuurslid bij VNO/NCW. Terug.