Partners voor Jeugd

Lid Raad van Toezicht

Partners voor Jeugd heeft mevrouw Annamiek van Dalen per 23 oktober 2017 benoemd als lid van de raad van toezicht.

Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Partners voor Jeugd is een initiatief van William Schrikker en de Stichting De Jeugd- en Gezinsbeschermers.

Mevrouw van Dalen is bestuurder bij Frion, een organisatie die professionele ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking in een groot aantal locaties in Overijssel. Zij houdt zich binnen de raad van toezicht van Partners voor Jeugd bezig met de portefeuille ‘kwaliteit’. Terug.