Partners voor Jeugd

Voorzitter Raad van Toezicht

De heer Fred Teeven wordt per 15 februari 2018 benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Partners voor Jeugd, het samenwerkingsverband tussen William Schrikker en de Jeugd- & Gezinsbeschermers.
 
Met deze nieuwe rol keert de heer Teeven terug naar een werkveld waarin hij ooit begon als jeugdofficier van justitie. Hij brengt veel kennis mee over het nieuwe jeugdzorgstelsel wat mede tijdens zijn kabinetsperiode vorm heeft gekregen. De organisatie verwacht dat de persoon en de kennis van Teeven aansluit bij de ambitie om binnen het huidige jeugdzorgstelsel te blijven investeren in innovatie en het bieden van integrale ondersteuning aan cliënten. Dit met als doel om te komen tot minder uithuisplaatsingen, kortere ondertoezichtstellingen en meer kinderen die in gezinsverband kunnen opgroeien. 

De heer Teeven over de organisatie: “De medewerkers van William Schrikker en de Jeugd- & Gezinsbeschermers zetten zich iedere dag weer in om kansen te bieden aan kwetsbare kinderen en hun ouders. Dat is maatschappelijk belangrijk en mooi werk. In de rol van voorzitter van de raad van toezicht lever ik graag mijn bijdrage om dat mogelijk te blijven maken.”

William Schrikker biedt landelijk jeugdzorg en pleegzorg specifiek gericht op kinderen en ouders met een beperking. De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in de provincie Noord-Holland in voor de reguliere jeugdbescherming en jeugdreclassering. Partners voor Jeugd is het samenwerkingsverband dat beide organisaties ondersteunt. Terug.