Stichting PCOU en de Willibrord Stichting

Lid College van Bestuur

De raad van toezicht van Stichting PCOU en de Willibrord Stichting heeft besloten om mevrouw Fawzia Nasrullah te benoemen tot lid van het college van bestuur. Zij zal haar werkzaamheden starten op 1 oktober 2018.

Mevrouw Nasrullah is momenteel werkzaam als eindverantwoordelijk bestuurder van Stichting Youké, een organisatie die specialistische hulp biedt aan jeugd en jongeren. Eerder was ze onder meer werkzaam als directeur bedrijfsvoering van een zorginstelling en als districtsmanager Sector Jeugd van een GGD.

Aan de benoeming is een procedure voorafgegaan waarbij, naast leden van de raad van toezicht en de voorzitter van het college van bestuur, vertegenwoordigers van de diverse geledingen uit de organisatie (schoolleiders PCOU en Willibrord, leden GMR PCOU en GMR Willibrord, ondernemingsraad en managementteam van het bestuursbureau) betrokken zijn geweest. Zowel de GMR PCOU als de GMR Willibrord heeft een positief advies uitgebracht.

Mevrouw Nasrullah brengt specifieke kennis mee met betrekking op vraagstukken tussen de zorgsector en andere sectoren voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar zijn belangrijk voor onze organisatie, gezien de actuele en komende ontwikkelingen op dit gebied. Terug.