Perspektief

bestuurder

Mevrouw Miriam Heringa is per 1 september 2019 benoemd tot tweede bestuurder van Perspektief en Arosa. De raad van toezicht heeft in haar de juiste persoon gevonden om de ingezette koers van Perspektief en Arosa, gericht op het gezond krijgen van de financiële exploitatie, het (her)ijken van de kaders, het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het verstevigen van de relaties met stakeholders, verder uit te bouwen en vorm te geven.

Vanuit haar directeursfunctie bij Florence en toezichtsfunctie bij de Kessler Stichting is mevrouw Heringa bekend met Perspektief en Arosa. De her Guus van Weelden, voorzitter raad van toezicht: "Wij geloven dat zij, samen met haar collega-bestuurder Barbara Berkelaar, Perspektief en Arosa de komende jaren een steviger positie kan geven in verbinding met inwoners, medewerkers, partners en financiers. Zij zal de positie van de maatschappelijke en vrouwenopvang en beschermd en begeleid wonen in buurten en wijken versterken, zodat stigma's weggenomen worden en ook de meest kwetsbare inwoners een veilig plekje krijgen middenin de samenleving".

Mevrouw Heringa: “De strategische vraagstukken in het sociaal domein vind ik echt uitdagend samen met het verder ontwikkelen van Perspektief en Arosa. Ik kijk er naar uit om waardevol te samenwerken met gemeenten, partners en de collega’s van Perspektief en Arosa. Het lijkt me bevredigend om mijn ervaring m.b.t. het optimaliseren van een organisatie te combineren met een zeer belangrijk einddoel: herstel en participatie, veiligheid en sociale inclusie van de cliënten van Perspektief en Arosa, de meest kwetsbare inwoners van de stad en buurt."