Pieter van Foreest

Leden Raad van Toezicht

De heer Pancras Hogendoorn en mevrouw Monique Vogelzang zijn benoemd tot leden van de Raad van Toezicht van zorgorganisatie Pieter van Foreest.

Mevrouw Monique Vogelzang is inspecteur-generaal van het onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Zij is benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad.

De heer Pancras Hogendoorn is hoogleraar pathologie aan de Universiteit Leiden/LUMC, decaan en lid van de Raad van Bestuur van het LUMC, met expertise op het gebied van kwaliteit en zorgbestuur algemeen. Terug.