pieter van foreest

lid raad van bestuur

De Raad van Toezicht benoemt per 1 januari 2021 Gert-Jan Waterink tot lid van de Raad van Bestuur van Pieter van Foreest. Diny de Bresser, de huidige voorzitter Raad van Bestuur, heeft eerder aangekondigd begin 2021 met pensioen te gaan. Petra de Jongh, huidig lid van Raad van Bestuur, volgt haar per 1 januari 2021 op als voorzitter Raad van Bestuur. Petra de Jongh en Gert-Jan Waterink zullen samen het tweehoofdige raad van bestuur van Pieter van Foreest gaan vormen per 1 januari a.s.. De Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, directie en management zijn betrokken geweest bij het opstellen van het functieprofiel en hebben positief geadviseerd over de benoeming van Gert-Jan.

Gert-Jan is gezondheidswetenschapper, heeft van oorsprong een verpleegkundige achtergrond en een enorme ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de ouderenzorg. In de periode 2004-2017 als Raad van Bestuur bij Zorgspectrum in de regio Nieuwegein.  De afgelopen jaren is Gert-Jan als zelfstandig ondernemer in diverse interim posities in de ouderenzorg werkzaam geweest, momenteel werkzaam bij de zorgorganisatie Careyn als directeur van twee districten.