Pleyade

Bestuurder

John Olde Olthof neemt in het nieuwe jaar de leiding over van interim bestuurder Theo de Kool. John Olde Olthof is tot 31 december 2023 directeur-bestuurder van Reggewoon, een woningcorporatie in de regio Twente. Daarnaast was hij als bestuurder actief in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden van woningcorporaties waar hij zich onder meer richtte op het onderwerp wonen en zorg. Hij heeft daarvoor jarenlang in diverse zorgorganisaties gewerkt als directeur en bestuurder.

John Olde Olthof ziet uit naar een dynamische werkomgeving in de ouderenzorg, waarin samenwerking met andere organisaties in de zorg en met maatschappelijke organisaties als woningcorporaties steeds belangrijker wordt. “Alleen samen kunnen we zorgen dat ouderen hun eigen leven zoveel mogelijk in eigen regie kunnen blijven vormgeven.”

Pleyade heeft in januari 2023 afscheid genomen van Floor de Vroome. Vanaf dat moment heeft Theo de Kool als interim bestuurder de leiding overgenomen. De raad van toezicht heeft na het vertrek van Floor de Vroome in overleg met de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en onder andere het managementteam en medische staf, gekozen voor een tweehoofdige raad van bestuur. De werving voor het tweede lid van de raad van bestuur zal op korte termijn starten.