pluryn

lid raad van bestuur

Mevrouw Mirjam van den Nieuwenhuijzen treedt per 1 juni aan als lid van de raad van bestuur van zorgaanbieder Pluryn. Met haar benoeming krijgt de nieuwe raad van bestuur van Pluryn steeds meer vorm. Eerder werd de heer Van Doorn benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur - hij start 1 juli. De nieuwe raad van bestuur van Pluryn zal uit drie personen gaan bestaan. 

Mevrouw Van den Nieuwenhuijzen is momenteel algemeen directeur divisie Zorg van GGzE, dat geestelijke gezondheidszorg (GGZ) levert in Eindhoven en omgeving. Zij volgde onder meer de opleiding Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eerder was zij onder andere werkzaam als orthopedagoog en GZ-psycholoog en transitiedirecteur Kind & Jeugd bij GGZ Oost Brabant. 

De heer Rutger Koopmans, voorzitter van de raad van toezicht van Pluryn is blij met de komst van mevrouw Van den Nieuwenhuijzen. De nieuwe driehoofdige raad van bestuur volgt de huidige raad op, bestaande uit de heren Verweij (voorzitter) en De Folter (lid). Zij treden medio juli terug.

“De nieuwe Raad van Bestuur gaat door op de door ons ingeslagen weg en zal Pluryn verder ontwikkelen tot een toekomstbestendige aanbieder van hoogcomplexe zorg voor jeugd en volwassenen”, aldus de heer Koopmans.