pluryn

lid raad van bestuur

Met de benoeming van mevrouw Annette Imhof tot lid van de raad van bestuur is de nieuwe driehoofdige raad van bestuur van Pluryn voltallig. Mevrouw Imhof zal per 1 augustus met haar werkzaamheden starten, waarbij zij de onderwijsportefeuille onder zich krijgt.

Mevrouw Imhof is momenteel interim-bestuurder bij Pergamijn. Daarvoor was zij bestuurder bij Aveleijn en bestuursvoorzitter bij Vanboeijen, waar zij voor herstel zorgde na een financiële en zorginhoudelijke crisis. Alle drie de organisaties zijn actief in de gehandicaptenzorg. Naast haar bestuurlijke activiteiten heeft mevrouw Imhof toezichthoudende rollen in het onderwijs. De nieuwe bestuurder van Pluryn begon haar loopbaan bij de overheid. Ze was onder andere in diverse functies werkzaam op het ministerie van Onderwijs en provinciesecretaris en algemeen directeur bij de provincie Drenthe.  
 
De heer Rutger Koopmans, voorzitter van de raad van toezicht is blij met de benoeming van mevrouw Imhof.
"Haar profiel sluit perfect aan bij dat van de twee andere nieuwe bestuurders. Met Annette beschikt Pluryn over een nieuwe veelzijdige en daadkrachtige raad van bestuur, die doorgaat op de door ons ingeslagen weg en Pluryn verder zal ontwikkelen tot een toekomstbestendige aanbieder van hoogcomplexe zorg voor jeugd en volwassenen.” 

Eerder benoemde de raad van toezicht van Pluryn de heer Eddy van Doorn tot voorzitter van de raad van bestuur en mevrouw Mirjam van den Nieuwenhuijzen tot lid van de raad van bestuur. De huidige voorzitter de heer Verweij neemt op 15 juli afscheid. Interim-bestuurder de heer De Folter blijft tot 1 september aan Pluryn verbonden.