pluryn

voorzitter raad van bestuur

De heer Eddy van Doorn is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Pluryn. Hij start zijn werkzaamheden op 1 juli 2021. Eddy van Doorn volgt in deze functie Karel Verweij op, die per 14 juli afscheid neemt van Pluryn.

De nieuwe bestuursvoorzitter is afkomstig van de Reinier van Arkel groep, waar hij dezelfde functie bekleedt. De Reinier van Arkel groep omvat drie organisaties en is actief binnen de generalistische en specialistische geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in de regio ’s-Hertogenbosch en de Meierij.

Rutger Koopmans, voorzitter van de Raad van Toezicht, is blij met de benoeming van Eddy van Doorn. “Met hem hebben wij een krachtdadige en energieke voorzitter gevonden die, samen met zijn team van bestuurders, vorm kan geven aan de groei en ontwikkeling van Pluryn in de volgende fase van zijn bestaan.” 

“Daarnaast zijn wij Karel Verweij zeer erkentelijk voor het werk dat hij de afgelopen twee jaar voor Pluryn verrichtte. Het in financiële moeilijkheden verkerende Pluryn herstelde zich onder zijn leiding tot een stabiele zorgorganisatie, met een gezonde toekomst. De hersteloperatie Focus, die Karel Verweij hiervoor inzette, ligt op schema en zal door het nieuwe bestuur worden afgerond.” 

“De nieuwe Raad van Bestuur onder leiding van Eddy van Doorn gaat door op de door ons ingeslagen weg en zal Pluryn verder ontwikkelen tot een toekomstbestendige aanbieder van hoogcomplexe zorg voor jeugd en volwassenen”, aldus Rutger Koopmans.

Naast een nieuwe voorzitter benoemt de Raad van Toezicht dit voorjaar ook twee nieuwe leden van de Raad van Bestuur. De benoemingen zijn het gevolg van de invoering van een nieuw besturingsmodel voor de organisatie, onderdeel van de hersteloperatie Focus. Binnen het nieuwe besturingsmodel vallen de locatiedirecteuren rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Verzwaring van het takenpakket maakt dat de Raad van Bestuur zal worden uitgebreid van twee naar drie leden. Rolf de Folter, huidig lid van de Raad van Bestuur, treedt evenals voorzitter Karel Verweij medio juli af.