PO Raad

Voorzitter

De Raad van Toezicht van de PO-Raad heeft besloten om Rinda den Besten aan de Algemene Ledenvergadering voor te dragen als beoogd nieuwe voorzitter van de PO-Raad.

Mevrouw Den Besten  is sinds 2006 wethouder voor de PvdA in Utrecht. In haar eerste termijn als wethouder had ze onderwijs, jeugd en volksgezondheid in haar portefeuille. Vanaf 2010 is ze locoburgemeester en is ze verantwoordelijk voor werk en inkomen, jeugd en sport.
 
Na haar studie Nederlandse Taal- en Letterkunde vervulde mevrouw Den Besten diverse communicatie- en adviesfuncties, onder andere bij Winkelman & Van Hessen en bij De Beuk.

Als de Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2013 Rinda den Besten benoemt, zal ze als voorzitter aantreden per 1 april 2013. De huidige voorzitter Kete Kervezee vertrekt per 1 april 2013, omdat ze dan de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Terug.