politieacademie

directeur

De heer Gerrit den Uyl wordt door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid voorgedragen als directeur van de Politieacademie. De beoogde benoemingsdatum is 16 februari aanstaande.
 
De heer Den Uyl is sinds 2015 directeur van het Politiedienstencentrum (PDC).
 
Lid korpsleiding de heer Leonard Kok zegt over de voordracht: “De Politieacademie staat voor een grote opgave, omdat er veel nieuwe politiemensen moeten worden opgeleid. De komende tijd wordt er veel gevraagd van docenten, personeel en leiding. Tegelijk wordt het politieonderwijs hervormd. De korpsleiding is blij dat we samen met de Politieacademie en het ministerie Gerrit hebben kunnen voordragen, omdat hij met zijn organiserend vermogen en politie achtergrond, zeer geschikt is om de gewenste hervorming van het politieonderwijs vorm te geven.”
 
De heer Den Uyl zelf over zijn overstap: “Het is mooi om te zien hoe het PDC in de afgelopen jaren is gegroeid. Ik ben trots dat de collega’s in het PDC goed politiewerk daadwerkelijk mogelijk maken. Dat ik nu met veel energie de Politieacademie mag gaan leiden vind ik een buitengewone eer. De opgave is groot, maar de mogelijkheden nog groter.”
 
De heer Den Uyl volgt de heer Leon Kuijs op die in december afscheid nam van de Politieacademie. Deze bemiddeling kwam tot stand in een samenwerking tussen Vanderkruijs en de Algemene Bestuursdienst, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.