Passend Primair Onderwijs Rotterdam

Directeur-bestuurder

PPO Rotterdam heeft de heer Michiel Minderhoud benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder, met ingang van 1 april 2018.
 
Op 28 maart heeft de Algemene Vergadering van PPO Rotterdam unaniem ingestemd met zijn benoeming. De selectie-en benoemingsadviescommissie, betrokken bij de werving-en selectie, waren eveneens unaniem positief.
 
De heer Minderhoud is sinds 2004 werkzaam als senior adviseur voor BMC Advies en maakte daar de laatste periode deel uit van het kernteam Passend Onderwijs. Met wortels in het speciaal onderwijs, zijn het SBO en alle clusters speciaal onderwijs bekend terrein voor hem. Hij was de afgelopen jaren actief als sectordirecteur cluster 4, coördinator en directeur van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, en REC Manager cluster 4. De afgelopen jaren hield hij zich intensief bezig met bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken en de financiering van Passend Onderwijs. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker daar waar Passend Onderwijs het thema is.
 
Zijn opdracht bij PPO Rotterdam is o.a. het concreet vorm en inhoud geven aan de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg, het verder uitrollen van de plannen in de wijken, de reductie van de doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs, het verbeteren van de meerjarenbegroting en het versterken van de interne organisatie.
 
PPO Rotterdam is blij met de aanstelling van de heer Minderhoud. Voorzitter PPO Rotterdam Huub van Blijswijk kijkt uit naar de samenwerking met hem. “Hij heeft ons overtuigd met zijn enthousiasme, professionaliteit en gedrevenheid. Wij zien in hem de juiste persoon om, samen met de deelnemende schoolbesturen, medewerkers en scholen, het passend onderwijs in Rotterdam weer een stap verder te brengen.” Terug.