pro persona

lid raad van bestuur

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Pro Persona zijn verheugd met de benoeming van prof. dr. Marc Verbraak als lid Raad van Bestuur met ingang van 1 november 2020. Hij volgt Cecile Exterkate op die op 1 oktober afscheid nam van Pro Persona. Het is goed nieuws dat de ontstane vacature zeer snel ingevuld kan worden met een professional die het werkveld en de organisatie goed kent.

Marc Verbraak is klinisch psycholoog en inmiddels ruim vijf jaar werkzaam binnen Pro Persona. Hij is al vele jaren werkzaam binnen de GGZ bij verschillende organisaties. Hij begon in 2015 bij Pro Persona als hoofd van het zorgprogramma Jeugd. Al snel daarna werd hij hoofd van het zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast was hij ad interim hoofd van het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. Sinds april van dit jaar is Marc Verbraak als programmadirecteur betrokken bij een groot verandertraject binnen Pro Persona. Naast zijn werkzaamheden bij Pro Persona is hij sinds 2006 hoofdopleider van de gz-opleiding van het SPON/Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Tevens bekleedt hij vanaf 2011 de bijzondere leerstoel Gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit en vervult hij verschillende nevenfuncties waaronder die van voorzitter van P3NL.

Marc Verbraak over zijn benoeming: “Ik ben zeer verheugd over mijn benoeming. Ik ken Pro Persona nu ruim vijf jaar van binnenuit en zie dat deze mooie organisatie aan de vooravond staat van grote veranderingen en uitdagingen. Veranderingen en uitdagingen die ontstaan door onder andere veranderende wensen, verwachtingen en eisen van bijvoorbeeld cliënten, zorgverzekeraars, politiek etc. Hierin worden Pro Persona en haar medewerkers uitgedaagd tot verdere ontwikkeling te komen. Daar wil ik als bestuurder met mijn opgedane ervaring graag mijn actieve bijdrage aan leveren. Ik kijk er naar uit om samen met Patricia Esveld, voorzitter RvB, samen te werken en Pro Persona te begeleiden naar een toekomstbestendige positie binnen de GGZ.”