Pro Persona

Lid Raad van Bestuur

Rob Storms start 1 januari 2023 als 3e lid van de Raad van Bestuur van Pro Persona. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën en Vastgoed.

De Raad van Toezicht van Pro Persona heeft na advies van de Raad van Bestuur besloten om de omvang van de Raad van Bestuur uit te breiden met een derde lid. Reden daarvoor is de omvang en urgentie van de strategische agenda en de daarbij behorende financiële uitdagingen, de omvangrijke bestuurlijke agenda en de toenemende complexiteit van de bestuurlijke omgeving.
 
Met deze stap wil de Raad van Toezicht een goede en evenwichtige Raad van Bestuur samenstellen en steunen, zodat Pro Persona de komende jaren de gekozen ambities en het benodigde tempo van de organisatieveranderingen kan voortzetten en borgen.