Provincie Noord-Brabant

Provinciesecretaris/Algemeen directeur

Mevrouw ir. Annemie Burger is door het college van Gedeputeerde Staten met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant. Zij is op dit moment directeur-generaal Natuur en Regio bij het ministerie van Economische Zaken (EZ).
 
Zij volgt de heer drs. Wil Rutten op die met pensioen gaat na een carrière van 40 jaar bij de overheid onder andere als gemeentesecretaris van Maastricht en het laatste decennium als provinciesecretaris/algemeen directeur bij de provincie Noord-Brabant.
 
Mevrouw Burger studeerde cultuurtechniek in Wageningen om na haar studie in dienst te treden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV). Eerst bij de Landinrichtingsdienst, vervolgens bij onder meer de Directie Uitvoering Regelingen om vervolgens van 1996-1999 als directeur Regio Zuid intensief met Brabant kennis te maken. Nadien was zij onder meer directeur Landbouw, directeur-generaal bij LNV en nadien het ministerie van EZ. Als directeur-generaal Natuur en Regio heeft zij een portefeuille die natuur, biodiversiteit, regionaal ruimtelijk-economisch beleid en de Europese structuurfondsen omvat. Daaronder valt ook de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies. Terug.