Provincie Noord-Holland

Directeur Beleid

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft ingestemd met de benoeming van Herman Schartman tot directeur Beleid, tevens plaatsvervangend provincie-secretaris.
 
Drs. H.J. (Herman) Schartman is als waarnemend directeur al enige maanden aan de slag bij de provincie. Hiervoor voerde hij als interim-manager vanuit Bureau Algemene Bestuursdienst diverse opdrachten uit bij zowel lokale overheden als bij de Rijksoverheid. Eerder vervulde Schartman directeursfuncties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Terug.