Provincie Overijssel

Directeur Strategie

De heer Bart Parmet is door Gedeputeerde Staten van Overijssel benoemd tot directeur strategie van de provincie. Samen met algemeen directeur Johan Osinga vormt hij vanaf december 2015 de directie.
 
De heer Parmet is in 1990 in Wageningen als hydroloog afgestudeerd. Na zijn studie is hij gaan werken bij Rijkswaterstaat als onderzoeker van de effecten van klimaatverandering voor de waterhuishouding van Nederland. Bij Rijkswaterstaat heeft hij tot 2003 diverse projecten en programma’s geleid en managementfuncties vervuld. Vervolgens heeft hij bij het Directoraat-Generaal Water van het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat gewerkt als hoofd van de afdeling Veiligheid en Wateroverlast en als procesmanager voor kennis en innovatie. In 2007 heeft hij het ministerie tijdelijk verlaten om als bestuurlijk secretaris van de Commissie Veerman (tweede Deltacommissie) te werken. Vanuit deze rol en daarna als kwartiermaker voor de deltacommissaris, heeft hij mede aan de wieg gestaan van het Deltaprogramma. Vanaf 2010 heeft hij, als directeur van de staf van deltacommissaris Wim Kuijken, aan de verdere vormgeving en uitwerking van het Deltaprogramma gewerkt. 
 
In zijn nieuwe functie als directeur strategie van de Provincie Overijssel wil de heer Parmet bijdragen aan de ambities van Overijssel om een “adaptieve provincie” te worden. Een provincie die vanuit de eigen kerntaken tot een nog effectievere samenwerking komt met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de inwoners van Overijssel. Terug.