Provincie Overijssel

Hoofd Eenheid Natuur en Milieu

Nicole Olland treedt 7 maart aan als nieuw Hoofd Eenheid Natuur en Milieu als opvolger van Hennie Schuman, die met pensioen gaat. Nicole is sinds 2020 Directeur-Bestuurder bij de Unie van Bosgroepen. Daarvoor werkte ze als Procesregisseur Regionale Energiestrategie bij de Regio Arnhem Nijmegen en was ze wethouder Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Rheden.
 
Voor haar start als Wethouder werkte Nicole Olland bij de provincies Gelderland en Zuid-Holland op het gebied van water en natuurontwikkeling en landelijk gebied.
 
Provinciesecretaris Nico Versteeg is blij met de komst van Nicole, waarmee het Concern Management Team weer op volle sterkte komt. ‘Zeker nu met Josée Woertman ook een nieuw Hoofd Eenheid is aangetrokken voor BC.’
 
Nicole Olland heeft een brede ervaring op het vlak van natuur en milieu met een groot en gevarieerd netwerk. Nico Versteeg: ‘Door de variatie in de rollen die Nicole heeft vervuld en haar brede ervaring kijkt ze naar vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Met een scherp oog voor samenhang en gezamenlijkheid. Waarbij Nicole altijd op zoek gaat naar hoe dingen wel kunnen en gericht op mens en inhoud bij elkaar te brengen. Met de komst van Nicole is het Centraal Management Team verder verrijkt en op volle sterkte om de uitdagen die de komende jaren voor ons liggen aan te gaan.’
 
Nicole Olland is ook enthousiast over haar nieuwe werkomgeving. “Van vlakke polders tot bruisende beken, van kleinschalige landschappen tot open meren - Overijssel is prachtig. Ik kijk er naar uit om samen met de eenheid Natuur en Milieu en in goede samenwerking met de andere eenheden en externe partners verder te werken aan een toekomstbestendig, vitaal en blijvend prachtig landschap in Overijssel. Met mijn brede achtergrond in het landelijke gebied, voelt deze rol Hoofd Eenheid Natuur en Milieu als een goed passende jas”