Provincie Overijssel

Provinciesecretaris

De heer Nico Versteeg is vanaf maart de nieuwe provinciesecretaris en algemeen directeur van de Provincie Overijssel. Als algemeen directeur krijgt de heer Versteeg de leiding over de ambtelijke provinciale organisatie. Hij vormt de verbinding tussen het College van Gedeputeerde Staten en de ambtenaren die werken bij de provincie. De heer Versteeg is nu nog werkzaam als gemeentesecretaris in Lelystad.
 
De directie van de provincie Overijssel wordt gevormd door de heer Versteeg en de heer Parmet, directeur Strategie. De heer Parmet blijft tot maart waarnemend provinciesecretaris en algemeen directeur.
 
De heer Versteeg verlaat de gemeente Lelystad na een dienstverband van bijna acht jaar. Sinds mei 2011 bekleedde de heer Versteeg de functie van gemeentesecretaris/ algemeen directeur bij gemeente Lelystad. Daarnaast was hij onder andere actief als advieslid van het College van Arbeidszaken voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).