Provincie Zeeland

Provinciesecretaris en Directeur

De Provincie Zeeland heeft twee nieuwe directeuren benoemd, met ingang van 17 september.

De heer Ab Smit wordt de nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur, mevrouw Marjolein Plantinga-Leenders wordt de nieuwe directeur. Gedeputeerde Staten hebben op 10 juli hun benoemingen goedgekeurd.

De heer Smit is momenteel directeur bij de gemeente Nijmegen. Mevrouw Plantinga is gemeentesecretaris bij de gemeente Bussum.

Een Adviescommissie en de Ondernemingsraad hebben beide een positief advies uitgebracht tijdens de sollicitatieprocedure. Terug.