Provincie Zuid-Holland

Griffier

De fractievoorzitters uit Provinciale Staten van Zuid-Holland dragen de heer Luuk van Luyk voor als nieuwe griffier. De benoeming en beëdiging vindt plaats tijdens de Statenvergadering van 27 maart 2013. Op 1 juni 2013 start de heer Van Luyk met zijn werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland.

De heer Van Luyk (44) werkt momenteel als griffier voor de gemeenteraad van Delft. Daarvoor was hij werkzaam bij de Rotterdamse griffie, onder andere als plaatsvervangend raadsgriffier. Eerder vervulde de heer Van Luyk diverse functies bij de Tweede Kamer der Staten Generaal, de Algemene Rekenkamer en bij het Ministerie van Financiën.

De heer Van Luyk heeft een doctoraal in de politieke wetenschappen. Terug.