Protestantse Theologische Universiteit

bestuurder

De heer Kees Boele is benoemd als bestuurder van de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam-Groningen (PThU). Daarmee haalt de PThU een zeer ervaren bestuurder in huis. Met een groot enthousiasme voor theologie zal hij naast de rector, mevrouw Mechteld Jansen, de PThU verder uitbouwen. Een overeenstemmend besluit hierover werd door de raad van toezicht en de synode van de Protestantse Kerk in Nederland genomen.
 
De heer Boele studeerde economie en filosofie en promoveerde zowel in de economie als in de theologie. Hij is gedreven om juist in deze tijd de kansen voor theologie te grijpen. Hij sluit aan bij de vraag naar theologen, die in alle sectoren van de samenleving dienstbaar zijn en die aan bestaande en nieuwe geloofsgemeenschappen inspirerend leiding geven.

De heer Boele was voorzitter college van bestuur van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en eerder van de Christelijke Hogeschool Ede. Deze ruime bestuurservaring wil hij inzetten om de PThU als toonaangevend centrum van onderwijs en onderzoek verder te profileren. De heer Boele vervulde uiteenlopende maatschappelijke en kerkelijke functies, in het bedrijfsleven en in zijn onderwijs op het gebied van economie, organisatiekunde en ethiek.
 
De heer Boele zal per 16 maart 2020 toetreden tot het college van bestuur.