Rabobank West Betuwe

Twee leden Raad van Commissarissen

De Rabobank West Betuwe heeft onlangs twee nieuwe commissarissen benoemd.
 
Mevrouw Inge Grimm-Ruiterkamp (1969)
Inge Grimm is Directeur Bedrijfsvoering Agrotechnology & Food Sciences Group, onderdeel van Wageningen University & Researchcentre. Daarvoor vervulde zij diverse (directie-)functies bij Wageningen University.

Mevrouw Grimm is ook als manager in dienst geweest bij organisaties; zoals CNV Vakcentrale, Permar Sociale Werkvoorziening en de Arnhemse Rechtbank. Mevrouw Grimm was in het verleden lid van het bestuur van andere regionale Rabobank-vestigingen. Tegenwoordig is zij ook lid van de Raad van Toezicht van ROC Rijn IJssel.

De heer Hans van Beusekom (1970)
Hans van Beusekom woont in Deil en is daar al lange tijd actief als melkveehouder op een bedrijf met meer dan 200 runderen. Naast zijn boerenbedrijf is de heer Van Beusekom actief als bestuurslid van LTO Noord, bij afdeling Geldermalsen/Culemborg waar hij sinds 2010 voorzitter van is.

Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht van scholengemeenschap de Lingeborgh, Geldermalsen. Eerder was de heer Van Beusekom ook actief bij het plaatselijke waterschap en bij diverse agrarische jongerenorganisaties. Terug.