radboud universiteit en umc

vier bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), het toezichthoudend orgaan van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, heeft vier nieuwe leden benoemd.

De heer Wim van der Meeren, oud voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar CZ, is benoemd tot voorzitter.

Mevrouw Dymph van den Boom, emeritus rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam,  vervult een reeds lang bestaande vacature Onderwijs & Onderzoek binnen het bestuur.

Mevrouw Valerie Frissen, directeur SIDN-fonds en bijzonder hoogleraar Digital Technologies & Social Change aan de Universiteit van Leiden, neemt de portefeuille Innovatie, Valorisatie & Digitalisering op zich.

Mevrouw Frederieke Leeflang, Managing Partner bij Deloitte Legal, bezet de portefeuille Juridisch Domein & Governance.

Samen met de al zittende leden de heer Hans Stoof, de heer Paul Morshuis RC en mevrouw Carina Hilders vormen zij het bestuur van de stichting.

Drie bestuursleden van wie de zittingstermijn is verstreken, mevrouw Gonçalves – Ho Kang You, mevrouw Henneman en de heer Hermans zijn sinds medio oktober afgetreden.