Radboud Universiteit

Lid Raad van Toezicht

Professor Vanessa Evers, hoogleraar bij de Universiteit Twente is toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Vanessa Evers is onder meer bekend als hoogleraar Human Media Interaction en wetenschappelijk directeur van het DesignLab aan de Universiteit Twente. Daarnaast is zij visiting professor Social AI en inaugural director van het NTU Institute of Science and Technology for Humanity aan de Nanyang Technological University in Singapore.

Vanessa Evers is op voordracht van de medezeggenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Radboud Universiteit. In de Raad van Toezicht heeft zij de portefeuille Innovatie, Valorisatie en Digitalisering en neemt zij zitting in de commissie onderwijs en onderzoek. Deze commissie adviseert de raad van toezicht over kwaliteitsborging van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Haar benoemingstermijn loopt tot 14 februari 2027.