radboudumc

lid raad van bestuur

De heer Mark Janssen is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit met ingang van 15 maart 2020 benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Radboudumc met de aandachtsgebieden financiën en financiële bedrijfsvoering, ICT en bouw.

De heer Loek Hermans, voorzitter van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit: "Het stichtingsbestuur is zeer verheugd met Mark Janssen een bestuurder te mogen verwelkomen die als CFO van een topklinisch ziekenhuis goed bekend is met academische centra en vertrouwd is met netwerksamenwerking."

Over zijn benoeming zegt de heer Janssen: "Ik kijk er enorm naar uit om een bijdrage te mogen leveren aan de ambities van het Radboudumc. De inzet van onderzoek, onderwijs en zorg in het Radboudumc, de ambitie om daadwerkelijk het meest persoonsgerichte en innovatieve umc te zijn en het belang van netwerken: het spreekt mij zeer aan en het sluit aan bij mijn visie op een toekomstbestendige zorg."

Mevrouw Bertine Lahuis, lid van de raad van bestuur en met ingang van 1 januari aanstaande voorzitter: "Wij kijken uit naar de komst van Mark Janssen. Zijn brede ervaring in zorg, financiën, regionale samenwerkingen en zijn brede netwerk zijn zeer welkom. Verder denken wij met Mark een heel prettige collega te hebben gevonden die ons team goed aanvult om de toekomstige uitdagingen en onze plannen als toonaangevend umc, aan te pakken."

De heer Janssen is sinds 2014 lid van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland, een topklinisch ziekenhuis in de regio Rijnmond. Hij is CFO en heeft onder andere ICT, zorgverkoop en een deel van de zorg in zijn portefeuille. Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van de Zonnehuisgroep Vlaardingen en voorzitter/lid van het bestuur van de landelijke Zonnehuisgroep. Hij studeerde Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde.