radboudumc

lid raad van bestuur

Mevrouw Carolijn Ploem is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Radboudumc. Zij krijgt de portefeuille Organisatie van Zorg & Human Resources.

De heer Loek Hermans, voorzitter van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit: "Ik ben zeer verheugd over de benoeming van Carolijn Ploem. Met haar komst is de Raad van Bestuur een bevlogen en ervaren bestuurder rijker en bovendien weer compleet."

Over haar benoeming zegt mevrouw Ploem: "Ik voel me vereerd om aan boord te stappen van een umc waar persoonsgerichte, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg de stip op de horizon is. Dit sluit naadloos aan bij mijn ervaring én bij wat ik belangrijk vind. Ik zie ernaar uit om samen te werken met verpleegkundigen, artsen, onderzoekers, ondersteuners en met het netwerk, om de organisatie verder te ontwikkelen en versterken."

Ook de raad van bestuur van het Radboudumc is blij met de komst van mevrouw Ploem. Mevrouw Bertine Lahuis, voorzitter van de raad van bestuur: "Carolijn heeft veel ervaring in transformaties van zorg, zorglogistiek en capaciteitsmanagement, allemaal belangrijke onderwerpen voor het Radboudumc in de komende jaren. Het is fantastisch dat zij met haar energie onze organisatie komt versterken."

Mevrouw Ploem is sinds 2016 verbonden aan het Erasmus MC als themadirecteur Daniel den Hoed - oncologische zorg en onderzoek. In die functie is zij samen met de themavoorzitter verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Daniel den Hoed. Daarvoor was zij COO bij Equipe Zorgbedrijven. Carolijn studeerde economische wetenschappen aan de UvA en Managing Healthcare Delivery aan Harvard Business School. 

De raad van bestuur is met de komst van Carolijn weer compleet en bestaat per 1 oktober 2020 uit dr. Bertine Lahuis (voorzitter), prof. dr. Jan Smit (decaan/vicevoorzitter), drs. Mark Janssen (CFO) en drs. Carolijn Ploem (Organisatie van Zorg & HR).