radboudumc

voorzitter raad van bestuur

Mevrouw Bertine Lahuis is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc.
 
Mevrouw Lahuis is sinds december 2017 lid van de raad van bestuur van het Radboudumc met de aandachtsgebieden patiëntenzorg, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.
 
De heer Loek Hermans, voorzitter van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit: ‘In de afgelopen twee jaar heeft Bertine Lahuis zich laten zien als krachtige bestuurder, die grote waardering oogst, zowel binnen als buiten het Radboudumc. Met haar benoeming is voortzetting van de ingezette koers van het Radboudumc gegarandeerd.’
 
Over haar benoeming zegt mevrouw Lahuis: ‘Ik vind het een eer dat het Radboudumc mij het vertrouwen geeft om de rol van voorzitter te mogen gaan vervullen. In de afgelopen twee jaar heb ik de organisatie ervaren als innovatief, persoonsgericht en gedreven. Het zorglandschap kent de komende jaren een grote dynamiek; het Radboudumc zal hieraan een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren met zijn combinatie van zorg, onderwijs en onderzoek. Ik kijk ernaar uit om – samen met alle medewerkers – het Radboudumc een toonaangevende rol te laten spelen in alle netwerken waarin we opereren: regionaal, nationaal en internationaal.’
 
Mevrouw Lahuis is kinderpsychiater en was eerder voorzitter van de raad van bestuur van Karakter, het expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Gelderland en Overijssel. In 2016 werd zij gekozen tot Zorgmanager van het Jaar. Zij studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, waar zij ook de opleiding Psychiatrie volgde en in 2008 promoveerde.
 
De raad van bestuur bestaat per 1 januari 2020 uit dr. Bertine Lahuis (voorzitter), prof. dr. Jan Smit (decaan/vicevoorzitter) en Cees Buren MBA RC (CFO).