Tilburg University

Rector Magnificus 

De heer Emile Aarts, die als decaan en hoogleraar wiskunde en informatica verbonden is aan TU/e, wordt de nieuwe rector van Tilburg University. Dat heeft het Stichtingsbestuur van Tilburg University op 12 maart bekend gemaakt. De heer Aarts volgt de huidige rector Philip Eijlander per 1 juni op. 
 
De heer Aarts rondde zijn studie natuurkunde in Nijmegen cum laude af en promoveerde in 1983 in Groningen op wis- en natuurkunde. In dat jaar trad hij in dienst bij Philips Research Laboratories als onderzoeker, waar hij later Chief Scientific Officer werd. In 1990 werd Aarts hoogleraar Computing Science aan de TU/e.
 
De heer Aarts heeft lange ervaring zowel in onderwijs als onderzoek en werd in 2012 decaan van de faculteit Wiskunde en Computing Science in Eindhoven. Zijn onderzoek heeft betrekking op Data Science, Social Innovation Technologies en Open Innovation en hij kreeg voor de publicatie van zijn vele boeken en tijdschriften internationale erkenning. Hij initieerde de oprichting van diverse wetenschappelijke instituten en samenwerkingsverbanden.
 
De heer Aarts is sinds 2014 lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hij was ook voorzitter van het NWO domein Physical Sciences Council en heeft zitting in Europese raden van bestuur, zoals European Technology Platform Artemis en het European Institute of Innovation Cluster ICTLabs. Terug.