Regio Twente

Secretaris/ Algemeen Directeur

Mevrouw Gerharda Tamminga is per 1 november 2016 benoemd als de nieuwe secretaris/ algemeen directeur van Regio Twente. Gisteren besloot het dagelijks bestuur van Regio Twente haar te benoemen. Zij volgt mevrouw Trudy Vos op, die per 1 mei is aangesteld als lid van het College van Bestuur van het ROC van Twente. 
 
Mevrouw Tamminga werkte de afgelopen zestien jaar als gemeentesecretaris/algemeen directeur in een drietal gemeenten, waaronder de gemeente Oude IJsselstreek. Tot eind 2007 was ze werkzaam in de Drechtsteden. Met deze achtergrond brengt ze veel ervaring met lokaal en regionaal bestuur en een groot netwerk met zich mee.
Mevrouw Tamminga: “Mijn hart ligt in het verder ontwikkelen van organisaties met nieuwe vormen van (bestuurlijke) samenwerking, in combinatie met een stevige inhoudelijke opgave. Dat vind ik terug hier in Twente. Ik zie het als een uitdaging om als Regio Twente de komende jaren, samen met alle betrokkenen, verder meters te maken in de gewenste richting.” Terug.