regionale publieke omroep

bestuurder

De raad van toezicht van de Stichting Regionale Omroep (RPO) heeft de heer Jan Müller benoemd als bestuurder van de RPO. Hij volgt de heer Gerard Schuiteman op.

De heer Müller kent de omroepwereld goed. Van 2009 tot en met 2017 was hij algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid dat deels voortkwam uit de publieke omroep. Daarna aanvaardde hij de functie als CEO van The National Film and Sound Archive of Australia in Canberra dat hij ontwikkelde van analoog archief tot een nationaal media-instituut als Beeld en Geluid.

De heer Müller startte zijn loopbaan in de reclamewereld en werkte daar 20 jaar; de laatste 6 jaar als CEO van Saatchi & Saatchi. Hij brengt naast 20 jaar bestuurlijke ervaring ook veel kennis van digitale cultuur en innovatie met zich mee. Zo was hij onder meer voorzitter van de European Foundation, voorzitter van het Netwerk Mediawijsheid, president van de Internationale Federatie van Televisie-archieven (FIAT/IFTA) en in Australië oprichter en voorzitter van de Australian
Media Literacy Alliance en lid van de ministeriële adviescommissie op het gebied van broadband en 5G.

De heer Rein van der Kluit, voorzitter van de raad van toezicht RPO:
“Wij zijn verheugd dat een zeer ervaren bestuurder als Jan de RPO komt versterken. Met hem gaat de RPO een nieuwe fase in.
We zien uit naar de samenwerking.”

De heer Müller zelf zegt over zijn benoeming:
“Mijn hart ligt nog altijd bij de publieke omroep. Na bijna vier jaar Australië is het goed om terug te keren in Hilversum en mij in te gaan zetten voor een sterke positie van de regionale publieke omroepen in
ons land. Zij zorgen voor de noodzakelijke, onderscheidende regionale journalistiek en hebben met hun media-aanbod een belangrijke functie in onze samenleving.”

 
De heer Müller, op dit moment nog werkzaam in Australië, zal op 1 februari 2021 aantreden. Tot die tijd neemt interim-bestuurder de heer Mark Minkman de taken waar.