reinier haga groep

voorzitter raad van toezicht

Elmer Mulder, de voorzitter van de raad van toezicht, verlaat de Reinier Haga Groep (RHG) per 1 april omdat zijn termijn is verstreken. Diana Monissen is per die datum de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de bestuurlijke fusieorganisatie van HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer).

Elmer Mulder was tien jaar betrokken bij RHG en zijn voorgangers. Hij blikt terug op een turbulente periode waarin mooie dingen zijn bereikt. Mulder: ‘De samenwerking heeft mooie dingen opgeleverd. Er is prachtige nieuwbouw gerealiseerd in het Haga en in het Reinier. Er staat straks een prachtig Orthopedisch Centrum naast het Langeland Ziekenhuis. Het Langeland zelf is dankzij onze gemeenschappelijke inspanningen behouden voor de regio. We zien nu, in tijden van crisis, nog maar weer een bewijs van hoe belangrijk het is dat we dat gedaan hebben.’ Mulder over zijn vertrek: ‘Ik heb de huizen de afgelopen jaren goed leren kennen. Ik zie dat zij ongelooflijk goed werk leveren, ook weer in de Coronacrisis. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij dat blijven doen, ook als er besloten wordt niet als groep verder te gaan.’

Diana Monissen stapt juist in deze turbulente tijd in. Monissen: ‘Nog voor ik ben begonnen is er al veel gebeurd: de coronacrisis, het onderzoek naar ontvlechting LOOPT en het vertrek van Martin van Rijn en straks het vertrek van Stefan Kroese. Juist dan is het belangrijk als bestuurders en toezichthouders het hoofd koel te houden en goede, duidelijke en zorgvuldige besluiten te nemen. In mijn gesprekken met de ondernemingsraad, de cliëntenraden, de medische staven en de verpleegkundige raden is mij ook weer gebleken hoe belangrijk dat is. Ik zie uit naar de samenwerking met alle collega’s in de groep. Ik heb er alle vertrouwen in.’

Jeroen van Roon is namens de organisatie Elmer veel dank verschuldigd. “Elmer is in de jaren negentig zelfs nog bestuurder van Reinier geweest en heeft alles bijeen enorm veel voor de organisaties betekend.” Jeroen is ook blij met de komst van Diana. “Met haar rijke ervaring betekent zij een echte versterking van de RvT.” Hij vervolgt: “Het moge duidelijk zijn dat de Corono-crisis nu voor alles gaat. Op de achtergrond wordt gestaag doorgewerkt aan het onderzoek naar ontvlechting door degenen die daar de tijd voor hebben. De raad van bestuur ziet uit naar een goede samenwerking op alle dossiers die voor ons liggen.”